Fatura Birimi

FATURA HAZIRLAMA TALİMATI

 

  1. Yeşil kart, Adli Vaka, Tutuklu Hükümlü ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların dosyaları incelenerek faturaları kesilip tahakkuk servisine teslim etmek
  2. SGK hastalarının (Emekli Sandığı, Resmi, Bağ-kur, SSK, işsizlik Ödeneği) vb. ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların Medula ortamında takipleri alınıp, hizmet kayıtlarının yapılarak, teslim numaralarının alınıp, fatura kayıtlarının oluşturularak dönem sonlandırma işlemlerinin yapılması,
  3. Hastanemizin ileri tetkik sözleşmesi kapsamında hizmet vermiş olduğu sağlık kurum ve kuruluşlarının faturalarının kesilmesi,
  4. Trafik kazası geçiren hastaların ilgili sosyal güvencesinden takipleri alınıp evrakları eşleştirilerek faturalarının kesilmesi,
  5. Yurt dışı ayaktan ve yatarak tedavi gören hastaların ilgili servislerden evrakları istenilerek Yurt dışı bakım kağıtlarıyla eşleştirilip, ülkelerine göre gruplandırılıp, faturalarının kesilerek SGK’ya teslim edilmesi,
  6. Her ayın sonunda kesilen faturaları Muhasebe işlem fişi düzenlenerek saymanlığa teslim edilmesi,
  7. Sözleşmeli hastane ve geri ödeme kurumlarınca ödenen tedavi ücretlerinin ilgili kurumların borçlarından düşülmesini sağlamak.
DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
UZEM Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık