Hastanemiz Hasta iletişim Birimi

Hasta iletişim Birimi ilk olarak 1948 Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinde ''Yaş,cins,ırk,din,siyasal,inanç ve sosyo-ekonomik güç ayrıcalığı olmaksızın herkesin mümkün olan en yüksek düzeyde sağlık hizmetine kavuşması doğal hakkıdır.'' olarak tanımlanır.

Bakanlığımızın, 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde Hasta Hakları şöyle ifade edilmiştir:

Hasta iletişim Birimi: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

Hastanemiz Hasta Hakları Birimi 2006 yılından itibaren Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hasta Hakları Uygulama Yönergesi çerçevesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Hastanemiz Hasta iletişim Birimi Sorumlusu : Kübra Gonca ÇAKIR

Hastanemiz Hasta iletişim Birimi Temsilcisi ; Esin UÇAR

Dahili Telefon : (0216) 459 7770  / 1044

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
UZEM Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık