Ziyaretçi Bilgilendirme Rehberi ve Saatleri

Hastanemizde hasta ziyaretleri hafta içi 18.00 – 20.00 hafta sonu 14.00 – 16.00 saatleri arasında yapılmaktadır. 

 

REFEKATÇİ/ZİYARETÇİ KURALLARI

 1. Hastane hepimizindir. Hasta ve refakatçilerin bu bilinçle hareket etmeleri gerekir. Hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmek için aşağıdaki hastane kurallarına tüm hastaların ve hasta yakınlarının uyması gerekmektedir.
 2. Ziyaret saatleri hafta içi 18.00 – 20.00 hafta sonu 14.00 – 16.00 saatleri arasındadır. Diğer saatlerde ziyaret yoktur.
 3. Ziyaret saati bittiğinde görevlilere güçlük çıkarmadan çıkınız.
 4. Refakatçi değişimleri ziyaret saatlerinde yapılabilir. Bunun dışında gün içinde  refakatçi değiştirilemez.
 5. 0-10 yaş grubu çocuklarınızın sağlıklarını düşünerek ziyarete getirmeyiniz.
 6. Hastalara dışarıdan yiyecek ve içecek getirmeyiniz.
 7. Hastane içinde sessiz olunuz.
 8. Hastanızın enfeksiyon riskini önlemek için hastaneye canlı çiçek getirmeyiniz.
 9. Hastanızı öpme sarılma gibi uygulamalardan sakınınız.
 10. Hasta yataklarına oturmayınız.
 11. Ellerinizi yıkamadan hastanıza dokunmayınız. Odalarda bulunan el temizliği solüsyonlarını elinize sıkınız ve eliniz kuruduktan sonra hastanıza temas ediniz.
 12. Özellikli birimlerde (yoğun bakım) birim ve çalışanlar uygun olduğu takdirde birim sorumlusunun izniyle hastanın birinci derece yakınları hasta ziyareti yapabilir.
 13. Refakatçiler kurumun vereceği kimlik kartını taşımak mecburiyetindedirler.
 14. Refakatçiler doktorların direktifleri doğrultusunda hastalarına bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler. Vizit saatleri sabah 08.00 – 09.00, öğleden sonra 15.00 – 16.00 arasındadır. Refakatçilerin hastalarını muayeneye hazırlamaları ve odalarında bulunmaları gereklidir.
 15. Yatan hastaların sağlık durumları müsait olduğu takdirde çok önemli hallerde doktorunun izni ile en geç aynı gün saat: 20.00’de dönmek kaydıyla izin verilebilir.
 16. Hastane yönetmelik ve hükümlerine uymayan, binaya, cihazlara, eşyalara kasti zarar veren, yapılan uyarıları dikkate almayan, diğer hastaların şikâyet ve rahatsızlığına sebep olan hastalar   ( hayati zorunluluk hariç ) ve hasta yakınları, uzman doktor ve baştabip onayı ile kurumdan çıkarılabilirler.
 17. Öneri ve şikâyetlerinizi hastanemiz poliklinik ve servis katında bulunan öneri ve şikâyet kutularına bırakabilirsiniz.
DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
UZEM Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık